BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

IFC for Landscape Architecture

IFC for Landscape Architecture
I forbindelse med utviklingen av Statsbygg sin BIM-manual 2.0, skal objektene som tidligere er standardisert gjennom arbeidet med BIM for Landskap tilpasses bruk i IFC

Monday, October 28, 2019

DKT2019, Bedre beslutningsgrunnlag med BIM for Landskap
DKT2019, Tirsdag 29. oktober
Better decision making with BIM for landscape. BIM for Landscape is possible with the software we have today. Statsbygg and Sykehusbygg are supporters of the Landscape Architecture profession having a standard for IFC in Norway, which we come a long way with. New hospital in Drammen is a good example of how Landscape Architects takes its place and extracts information from the model in different software to give the client a better basis for decision. Lecturer: Åge Langedrag, Multiconsult https://www.denkloketeknologi.no/program


Tuesday, February 28, 2017

IFC av Civil3D terrengmodeller ved å gå via AutoCAD Architecture

Eksporter C3D terrengmodell som en 3D dwg fil_ åpne terrengmodellen så i AutoCAD Architecture. Legg til egendefinerte parameter som vist i link under.Her er eksempel på hva jeg raskt prøvde å legge inn. Ser at vi må få definert hva som skal ligge hvor slik at det kommer opp under en og samme flik i Solibri som for eks. "IFC_LARK" eller tilsvarende. Så kan alle egenskaper tilknyttet objektet legges under denne fliken. Da vil alle egenskaper raskt kunne brukes i modell. Tror kunder som Statsbygg nå raskt kan se store muligheter for denne standardiseringen brukt i oppdrag.

Har hentet all info om landskapsobjekter fra http://bimforlandskap.no/ sitt standardiseringsarbeid.

Info om objekt Mykt terrengelement.

Skjema for objektet Mykt terrengelement.Eksporter som IFC og åpne i Solibri eller tilsvarende. Får da opp egendefinerte parametere.


NB En positiv og viktig egenskap er at terrengflater nå ikke nødvendigvis har en tykkelse. Vi slapp å  konvertere terrengflaten til solider med tykkelser som er eneste mulighet når du prøver å eksportere til IFC direkte fra Civil3D?