BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

Monday, August 22, 2016

Hvordan Landskapsarkitekter kan starte arbeidet for å gå fra 2D CAD til3D BIM ? (KLADD)

0. Innføring i BIM og hva det også betyr for Landskapsarkitekter.
Se disse filmene for å få en rask innføring i BIM som grunnlag for videre fordypning
- OpenBIM - Sky is the limmit
- Statsbygg/Building Smart film om BIM
- VectorWorks: BIM workflove for Landscape


1. BIM for Landskapsarkitektur
Få en oversikt over hvilke endringer som foregår i hele byggebransjen og hva det betyr for deg med utgangspunkt i landskapsarkitektens ståsted.n
- 1.1 Rapport fra ASLA 2008, Inergrating BIM Technology into Landscape Architecture
- 1.2 Master 2009, BIM for Landskap - Marius Berg Bostadløkken
- 1.3 Master 2012, BIM for Landskap -  Henning Lindgren Jensen
- 1.4 Master 2012, BIM för Landskapsarkitekter - Olle Lenngren

2. Nye krav til digial leveranse
Få en oversikt over hvilke nye krav som nå stilles av kunden når det gjelder digitale leveranser. Vedlegg til tilbud og kontrakt. 3D modeller med informasjon.
- 2.1 Statsbyggs BIM-manual 1.2
- 2.2 Statens vegvesen, HB 138 Modellgrunnlag, Krav til grunnlagsdata og modeller
- 2.3 Meld.St. 28, Gode bygg for eit betre samfunn
- 2.4 Krav om BIM i UK innen 2016

3. Fra 2D til 3D
Hvordan gå fra 2D til 3D for landskapsarkitekter som jobber i Norge. (de fleste kontorer bruker de samme metoder og verktøy i Norge)
- 3.1 Bok, Google SketchUp for Site Design, Daniel Tal. (Boken bør også kunne være dakmanual for de fleste landskapskontoret i Norge. Overgang fra 2D til 3D i boken er lik om man velger annet 3D verktøy en SketchUp. )

4. Valg av BIM programvare for landskap.
Database - BIM - IFC:
- 4.1 Vectorworks Landmark
- Archicad og Architerra
- Revit og SiteWorks og LandCAD
- Microstation?
Lagbasert - CAD - DWG:
- Civil3D og Landskapsmodul
- (NP19) og Landskapsmodul

6. Hvis valget blir Revit for landskap.
- 6.1 Bok "Revit på Norsk" gir god oversikt over hvorfor bruk av BIM og hva som er krav i Norge
- 6.2 Tutorials på YouTube
- 6.3a Gratis foredrag/kurs på nett, LAD202 - BIM for landscape architecture using Revit
https://vimeo.com/album/2298741 https://vimeo.com/album/2331672
- 6.3b Digitale kur på nett, landarchbim.teachable.com (betaling)
- 6.4 Grundkurs i Revit hos programvareleverandører
- 6.5 Teste prosjekteksempel utenfor eller i oppdrag
- 6.6 Videregående kurs i Revit hos programvareleverandører.

7. Hvorfor valg av Revit for landskap?
- Stort autodesk miljø i Norge.
- Kjenner verktøy og firma.
- Mange ingeniører og arkitekter velger Revit.
- stort tverrfaglig firma i ryggen som jobber med samhandling og trekke erfaring fra øvrige fagområder inn i AEC bransjen

8. Hvilke funksjoner benytter man i Revit for Landskap:
- BIM for Landskapsarkitektur har en beskrivelse, IFC for LARK - Eksempel brukt i Revit som er svært nyttig for å se hvordan man best mulig tilpasser Revit for Landskap.
8.1 bruk gulv for terreng
8.1.1 alle høyder refereres til havnivå
8.1.2 lagtykkelser
8.1.3 høydepunkt og linjer
8.2 innsetningspunkt og koordinater (ja takk begge deler)
8.3 fleste objekter sitebased for å linkes både til gulv og terreng flate.

9. Hvilke styrker har Revit for landskap
- link til Infraworks, Lumion, Navisworks, ....alle programmer i Autodesk Suites pakkene
- IFC eksport
- gulv med høydelinjer, punkter og fall
- tyggelse på dekker med lagvis oppbygging som igjen kommer frem på mengdeuttak
- material- og mengdeuttak automatisk
- kontroll på kostnader direkte i modellen når disse er lagt til objektene
- database med mulighet for link via utallige URL adresser på enkeltobjekter
- intelligente objekter hvor dekker/gulv trekker ut masse når en tre-grube plasseres og som tetter igjen hullet automatisk når tre-grube fjernes. Hullet følger tre-gruben på samme måte som et hull i en vegg følger plasseringen av et vindu eller en dør for arkitektene.

10. Hva mangler i Revit for landskapsprosjektering
- dekkekant på dekker som kan benyttes som kantstein som også takler dobbelt krumme flater på dekkene, noe som ikke fungerer i dag.
- rekkverk som følger fall på gulv og terreng som har variert fall.
- skrå vegger og vegger med variert tykkelse som i Archicad
- bedre vegetasjon: 3D figurer, egenskapsdat, rendering
- fall på dekker med visning av høydelinjer
- friform terrengmodellering
- ........

11. Prosjekteksempler
 - http://revitlandscape.blogspot.no/2014/01/autodesk-360-dwf-modeller.html
Videopresentasjon av ulike prosjekter og verktøy utført av Åge Langedrag. Gjest i Rambøll Norge sin BIM-kanal oktober 2012
https://www.youtube.com/watch?v=VE0C0_B0-ks

No comments:

Post a Comment