BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

Friday, October 26, 2012

IFC for LARK – Eksempel brukt i Revit

Denne oversikten viser hvordan LARK kan benytte seg av eksisterende programvare og tilpasse den så godt som mulig til LARK sin måte å jobbe med 3D objektbasert modellering. Undertegnede har gjennomført ulike landskapsprosjekter i tidsrommet 2005 til i dag 2012 basert på Autodesk Revit som 3D modelleringsverktøy for prosjektering, tegningsproduksjon, mengdekontroll, kostnadsoverslag, utsettingsdata osv…… Denne oversikten prøver å ta de erfaringer man har fra gjennomførte prosjekter og de LIM objektene som vi nå har kommet frem til i denne rapporten og sette dette i system.

Denne oversikten viser at vi kan klare å levere mye Landskap mot IFC hvis vi nå i første omgang er villig til å forenkler LIM objektene og ser sammenhenger og muligheter i eksisterende programvare ment for andre fagdisipliner. På lengre sikt bør LIM objekter få sin egen IFC definisjon. Der det i denne oversikten kommer IfcBuildingElementProxy bør man kunne komme frem til egne IFC definisjoner i Norge som vi kan benytte her frem til vi får på plass en internasjonal IFC standard for Landskap.

Ved praktisk bruk av denne oversikten vil det komme frem mange viktige punkter som igjen er bra å ta med inn i et standardiseringsarbeid med tanke på IFC for LARK. Denne oversikten er kun ment som et første utkast basert på egne erfaringer og ønskes supplert av andre med tilsvarende erfaringer.
........

http://underland.no/?page_id=730

No comments:

Post a Comment