BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

IFC for Landscape Architecture

IFC for Landscape Architecture
I forbindelse med utviklingen av Statsbygg sin BIM-manual 2.0, skal objektene som tidligere er standardisert gjennom arbeidet med BIM for Landskap tilpasses bruk i IFC

Friday, August 30, 2013

Tutorials - BIM for landscape architecture using Revit

Henning Lindgren Jensen's from Link Landskap have som tutorials for using Revit in landscape architecture

LAD202 - BIM for landscape architecture using Revit


Sunday, August 25, 2013

Get a Panorama on Your iOS Device

page1image600

http://revitoped.blogspot.no/2013/04/get-panorama-on-your-ios-device.html?m=1