BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

IFC for Landscape Architecture

IFC for Landscape Architecture
I forbindelse med utviklingen av Statsbygg sin BIM-manual 2.0, skal objektene som tidligere er standardisert gjennom arbeidet med BIM for Landskap tilpasses bruk i IFC

Monday, February 24, 2014

InfraWorks - Hvordan hente terreng og kart fra Statens Kartverk samt Bygg og Landskap som FBX

Start med å samle inn grunnlagsdata som kan benyttes for å bygge opp modellen:

(Gratis)
Statens kartverk har nå fra 2013 frigitt gratis kartdata:
http://data.kartverket.no/download/
Her kan man nå laste ned data som gir mulighet til å bygge opp terrengmodell av hele Norge. Høydedata kan lastes ned med nøyaktighet 50x50m eller 10x10m.

(Koster)
Oslo kommune har egen karttjeneste for bestilling av kartdata:
NB Må nå bestille pakke som også inneholder <ArcGIS Shape> filer da disse benyttes direkte inn i InfraWorks. Pakken som kan bestilles er (ArcGIS Shape+DWG 2007 + DWF + SOSI) hvor man får alt man trenger.
http://www.byggesak.com/?_ga=1.179035492.1757594039.1390509728

(Gratis)
Google 3D Warhouse har utallige bygg, konstruksjoner, landemerker, som alle kan hente gratis. Dette er en av verdens største 3D biblioteker hvor man enkelt kan søke frem til det man ikke trodde fantes, laste ned for å åpne i SketchUp. SketchUp Pro kan så eksportere denne modellen til FBX som man så tar inn i InfraWorks.
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/


(Koster)
Laserscann
Punktsky rett inn i InfraWorks er svært nyttig for de fleste fagområdene men ikke minst for Arkitekter og Landskapsarkitekter som må tilpasse seg eksisterende situasjoner.

Her er noen enkle beskrivelser av arbeidsmetode for å bygge opp en modell i InfraWorks. 

Hent gratis terrengdata og kartdata fra Statens kartverk:

http://data.kartverket.no/download/

Last ned filer for Terrengmodell (DTM):
 Last ned Topografiske kart (Raster) som draperes på terreng:
Det mest detaljerte kartet som fungerer bra er N50 Raster.

Få data fra Kartverket inn i InfraWorks. Bygg terrengmodell (DTM) og draper Topografiske kart (Raster):EUREF89 UTM Sone 33 = ETRS89.UTM-33NDette kan ta lang tid å få oppdatert så bare vent. Hvis du zoomer inn vil du etter hvert se at det kommer terreng.......
Bygg og Landskap inn i InfraWorks som FBX. :
Helst innstaler med riktig koordinatsystem og fastpunkt eller gjør den enkle varianten med å manuelt plassere byggene som vist under:


 NB. FBX fra Revit kommer inn med feil skalering (feet) og må derfor nedskaleres med 0,3048 for x-y-z.