BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

Wednesday, August 24, 2016

Hvilke programvare kan landskapsarkitekter benytte i ulike designfaser?

For valg av programvare for Landskapsarkitekter er det viktig å se på hvilke grunnlagsdata man har tilgjengelig og hvilke leveranser man skal gjøre i den aktuelle fasen. 

Hva har vi av grunnlagsdata og hva skal vi levere?

Ulike programvare gir ulike muligheter som bør utnyttes. Designfaser har krav om forskjellige leveranser og forskjellige krav som gir oss mulighet til å velge programvare som er best egnet i hver fase. Med best egnet programvare menes programvare som utnytter og gjenbruker eksisterende datagrunnlag og gir gode muligheter for å gjennomføre designfasens ulike oppgaver som datainnhenting, analyse, prosjektering og leveranser på en effektiv og god måte. 


Tidligfase:

Mål med fasen: Riktig beslutningsgrunnlag for å gå videre med prosjektet.

Oppgave 1: Innhente så mye relevant grunnlagsdata som mulig som kan ha påvirkning på beslutningene.
Oppgave 2: Samle grunnlagsdata slik at disse kan visualiseres og danne grunnlag for bearbeiding.
Oppgave 3: Bearbeide grunnlaget gjennom analyserer og prosjektering
Oppgave 4: Levere en eller flere løsninger som skal danne best mulig beslutningsgrunnlag i den aktuelle fasen

Hva kjennetegner fasen som vil ha stor påvirkning på valg av verktøy og metode?
- Store designendringer i hele fasen også mot slutten før en leveranse. Eksempel på dette er at hele byggets form, utstrekning og evt plassering på tomten endres som en del av desingfasens naturlige analyser og vurderinger. Endringer i layout for bygg, vei, infrastruktur må raskt kunne fanges opp i det store landskapsbilde og implementeres som ny desing for utomhusplanen som Landskapsarkitekten har kontroll over. Ulike alternativer ønskes belyst for å vurdere alternativer opp mot hverandre, dvs flere designlayout må kunne vises parallelt og data må kunne igjenbrukes mellom alternativene. Modell og visualisering er viktige leveranser internt og mot beslutningstagere for å kommunisere godt. Leveranse og kommunikasjon gjennom modell, illustrasjoner og film får mer og mer fokus enn tegninger i denne fasen.

Prosjekteksempel:
Nye Vestre Viken sykehus i Drammen
Prosjektguppen CURA som består av arkitektselskapene Henning Larsen Architects, Link Arkitektur, Bølgeblikk arkitekter samt rådgiverselskapene Multiconsult, Hjellnes Consult og Erichsen & Horgen.Plantegning:
Hovedverktøy Autodesk AutoCAD og Civil 3D.
Grovt sett er plantegningen satt sammen av fem separate filer. En grunnlags fil med kommunalt kartverk som er ryddet og tonet ned. Fire prosjekteringsfiler fra LARK hvor man har separate filer for 2D-geometri, 2D-tekst, 2D-skravering(farger) og 3D-terrengmodell som gir høyder. Dette er viktig slik at 2D-geometrifilen enkelt kan igjenbrukes for å modellere 3D-terrengmodellen i Civil3D som danner grunnlaget for høydedata i modellen. 


Bilde: CURA _Vestre Viken sykehus,  Link: Bølgeblikk

Illustrasjoner direkte fra 3D-Modell:
Hovedverktøy Autodesk Infraworks.
Modellen er satt sammen av mange grunnlagsdata filer. Gratisfiler fra Kartverket. Betaling fra Drammen og Lier kommune og ..mm. De fleste grunnlagsdata er rådata fra det som vi tradisjonelt forbinder med GIS. Disse er bearbeidet i modellen eller utenfor for å få opp volum av omkringliggende bebyggelse og terreng..mm. (Prosjektet brukte ikke laserdata i denne omgang. Tilsvarende prosjekter har vist at detaljerte laserdata gir svært god illustrasjon av eksisterende bygningsmasse og vegetasjons som øker kvaliteten på beslutningsgrunnlaget)

Prosjektert bygningsvolum er tatt inn som FBX-filer. Bygningene er modellert i ArchiCAD, eksportert ut som IFC, tatt inn i Autodesk Navisworks hvor de ble ryddet, bearbeidet og forenklet før de igjen ble eksportert ut som FBX-fil. Denne ble så linket inn med riktige kartkoordinater siden hele prosjektet tidlig etablerte felles nullpunkt i prosjektet i henhold til buildeingSMART sin IDM om georeferering. (Utallige tester viste at denne metodikken ga best resultat for hvordan prosjekteringsmodellens geometri ble tatt inn i Infraworks. Metoden vil kunne måtte endres og tilpasses resultatene ved eksport og import.)

Prosjektert landskapsmodell er satt sammen av terrengmodellen som danner høydedata i Autodesk Civil 3D. Denne er eksportert ut som en IMX-modell direkte fra Civil 3D og importert inn i Infraworks. 2D-Illustrasjonplan av utomhusplanen er eksportert som PDF med høy kvalitet som igjen er konvertert som JPEG. NB husk å "masker" hele prosjekteringsområdet med en hvit farge som bakgrunnsfarge. Øvrig hvitfarge i tegningen kan du gjøre gjennomsiktig inne i Infraworks. Bildet er tatt inn i AutoCAD via Rasterdesign og plassert korrekt som bakgrunn under geometriplanen for å gi riktig plassering i verden. Rasterdesign i AutoCAD har eksportert ut følgefiler til bildet som skalerer og plasseres bildet riktig i verden, GIS informasjson. Dermed er JPEG-bildet enkelt blitt importert inn i Infraworks og drapert ned på terrengmodellen som tidligere er definert av høydemodellen fra Civil 3D. Resultatet gir en detaljert høydemodell med detaljert grafisk uttrykk fra utomhusplanene. 3D-objekter som vegetasjon, kjøretøy og mennesker er plassert direkte inne i Infraworks med standard objekter som følger programmet. Egne spesialobjekter er lastet inn som FBX-filer og plassert ut i modellen.

Modellen består utelukkende av prosjekteringsdata som danner grunnlag for øvrige leveranser for prosjektgruppen. Denne modellen i Infraworks utnytter og igjenbruker dermed data som allerede er produsert og setter dette sammen i en god visuell 3D-modell hvor beslutningstagere kan velge å gå rundt i modellen, eksportere ut filmer og bilder. 

Modellen kan også danne grunnlag for mer detaljerte 2D-illustrasjoner i bildebehandlingsprogrammer eller ved eksport av hele eller deler av 3D-modellen som FBX-filer som så kan bearbeides videre med illustrasjoner, animasjoner, VR,mm i Lumion eller 3DS Max...


Bilde: CURA - Vestre Viken sykehus,  Link: Budstikka

Bilde: CURA - Vestre Viken Sykehus,  Link: NRK BuskerudOppsummering av verktøy brukt av LARK:
AutoCAD : Prosjektering 2D-Utomhusplan med geometri, tekst og farger/symboler
- Rasterdesing: Georefferere JPEG-bilde av utomhusplanen
Civil 3D : Prosjektering og modellering av 3D-Terrengmodell, Konvertere GIS-filer (SOSI, ArcGIS) til prosjekteringsfiler og kartgrunnlag for prosjektet.
- Focus Landskap: SOSI til bygg funksjon for 3D-flatemodell av eksisterende bygg
Navisworks: Kontroll av 3D-modeller. Konvertering og opprydding av bygningsmodell før eksport som FBX og import til Infraworks.
SketchUp: Nedlasting, bearbeiding og eksport av 3D-Landskapsobjekter fra 3D Warehouse til FBX-filer som importeres til Infraworks.
Infraworks: Samlet alle GIS-data, prosjekteringsdata i oppdraget. Modellere 3D- landskapsobjekter. Lage sekvenser som danner grunnlag for filmvisninger, bilder og illustrasjoner for eksport. Lys og skyggeanalyser gjennom året ute og inne i bygget.Laserdata

Prosjekteksempel


Laserdata tatt inn i Autodesk ReCap for å generere egen laserfil som Autodesk produkter kan åpne. Denne filen er så åpnet i Revit. Utallige landskapssnitt kan da lages i modellen for tidligfase oversikt over høyder, detaljer osv. før prosjektering. Automatiske Landskapsnitt kan settes opp med svært detaljert grunnlag som øker beslutningsgrunnlaget betraktelig fra dagens metode hvor tekniske snitt konstrueres av Landskapsarkitekten kun basert på SOSI kartgrunnlag som så berikes med vegetasjon, mennesker og møbler i Photoshop. 

Prosjekteksempel
Kun laserdata uten RGB-farger på punktene vises i snitt inne i Revit.Detaljert Laserdata med RGB-farger fra fotografier danner detaljert illustrasjon av eksisterende vegetasjon, landskapsformer og bebyggelse. På tegning er dette kombinert med kommunens SOSI kartgrunnlag og er en god start for analyse av eksisterende situasjon.

Tidlig 3D-visning direkte inne i Revit. 3D-modell av eksisterende bebyggelse i SOSI, terrengmodell fra SOSI kombinert med Laserdata kan ses direkte inne i Revit og danner svært godt besluttningsgrunnlag under hele prosjekteringen. Visuell gjennomgang inne i prosjektert bygg eller ute i hagen viser til en hver tid punktskyen med omkringliggende vegetasjon og bebyggelse som er viktig for å kontrollere sikt, innsyn, lys og skygge,...m.m.

Kontinuerlig oppdaterte landskapsnitt som viser prosjektert løsning satt inn i punktsky som viser eksisterende landskapsmodell med omgivelser. God grafisk fremstilling uten ekstra bearbeiding i denne fasen. Kun satt sammen punktsky fra oppmåling og SOSI kartgrunnlag.

2D-Fasadetegninger suppleres med samme utsnitt som illustrasjons tegninger. Punktsky viser sammenheng med eksisterende vegetasjon og bebyggelse. Illustrasjonen er et godt eksempel på et godt beslutningsgrunnlag fordi den er illustrativ, svært presis og nøyaktig, bygger kun på eksisterende- og prosjektert datagrunnlag uten feilkilder som fort kan komme i en vider bearbeiding i bildebehandlingsprogrammer. Punktskyen er også et godt kontrollverktøy som viser at opptegning i 2D-sorthvit tegning stemmer med illustrasjon fra 3D-punktsky.


Infravorks
Metode for oppstart av modell

Lys og skygge analyser. Vegetasjon basert på punktsky.
Beslutningsgrunnlag for plassering av solceller på taket. Kontroll av skygge fra vegetasjon og nabobebyggelse inn i bygget. Beslutningsgrunnlag for plassering av sol på uteplasser.


Recap

Revit
afd
asdf


Lumion
asfdasfdds

6 comments:

 1. Hei Åge! Veldig bra oppskrift for å starte opp og utvikle et prosjekt. Spørsmål til Infraworks-delen: ".... Prosjektert landskapsmodell er satt sammen av terrengmodellen som danner høydedata i Autodesk Civil 3D. Denne er eksportert ut som en IMX-modell direkte fra Civil 3D og importert inn i Infraworks. ". Hva er fordelen med å gjøre det slik framfor å linke inn DWG-fila fra Civil i stedet - og med det spare et steg i prosessen?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jeg ville gjort det slik du nevner, direkte import fra civil dwg. Mvh Øyvind Osnes

   Delete
  2. Jeg ville gjort det slik du nevner, direkte import fra civil dwg. Mvh Øyvind Osnes

   Delete
  3. Thomas Bjørsland HansenAugust 26, 2016 at 3:35 PM

   Bra og nyttig innlegg Åge!

   Ut i fra skjermbildene så ser det ut som det er en veldig gammel versjon (2014 ish?) av i Infraworks som er bruk (og det er antakeligvis derfor ikke dwg er linket rett inn). Ellers så vil jeg også anbefale din metode Knut da man får en dynamisk link rett til TIN-modellen.

   Ellers er det også en del andre verktøy i Infraworks 360 som med fordel kunne ha sneket seg inn i listen her :)

   /Thomas

   Delete
  4. Hei Knut. Riktig som nevnt at dette var for en tid tilbake uten mulighet for link av dwg inn i Infraworks. Samtidig var det viktig å vise at en god 2D-illustrasjon enten fra AutoCAD, Illustrasjon bearbeidet i Photoshop eller håndskisse for den saks skyld kan fungere lenge i tidligfase prosjekter for landskap. Det er viktig å ha en detaljert høydemodell i Civil 3D som så suppleres med grafikk fra bilde . BIM for landskap i tidligfase på store arealer kan klare seg lenge med denne metoden fremfor å dykke ned i enkeltobjekter som man fort gjør i en bygningsmodell som f.eks. Revit eller lignende. Målet var å få frem en diskusjon på hva som egner seg i ulike faser. Ser at det fort bør bli en forskjell mellom bygg og landskap hvis vi skal kunne holde kostnader nede men samtidig klare å levere gode beslutningsgrunnlag når prosjektet fort endrer seg raskt som det gjør i tidligfase.

   Delete
 2. That will be valuable to everyone who uses it, including myself. Thanks! 3d rendering studio

  ReplyDelete