BIM for Landscape Architecture

BIM for Landscape Architecture
IFC for Landscape - Example used in Revit

Tuesday, February 28, 2017

IFC av Civil3D terrengmodeller ved å gå via AutoCAD Architecture

Eksporter C3D terrengmodell som en 3D dwg fil_ åpne terrengmodellen så i AutoCAD Architecture. Legg til egendefinerte parameter som vist i link under.Her er eksempel på hva jeg raskt prøvde å legge inn. Ser at vi må få definert hva som skal ligge hvor slik at det kommer opp under en og samme flik i Solibri som for eks. "IFC_LARK" eller tilsvarende. Så kan alle egenskaper tilknyttet objektet legges under denne fliken. Da vil alle egenskaper raskt kunne brukes i modell. Tror kunder som Statsbygg nå raskt kan se store muligheter for denne standardiseringen brukt i oppdrag.

Har hentet all info om landskapsobjekter fra http://bimforlandskap.no/ sitt standardiseringsarbeid.

Info om objekt Mykt terrengelement.

Skjema for objektet Mykt terrengelement.Eksporter som IFC og åpne i Solibri eller tilsvarende. Får da opp egendefinerte parametere.


NB En positiv og viktig egenskap er at terrengflater nå ikke nødvendigvis har en tykkelse. Vi slapp å  konvertere terrengflaten til solider med tykkelser som er eneste mulighet når du prøver å eksportere til IFC direkte fra Civil3D?

1 comment:

  1. Thanks for the best content
    GREAT PIECE OF WORK!!!
    GREAT WORK
    CoBie adaptation

    ReplyDelete